Semester – I

Semester – II

Semester – III & IV

Semester – V

Semester – VI

Semester – VII

Semester – VIII

Sr No Course Sem-I, II Sem-III Sem IV
1 M.E. Mechanical (CAD/CAM)  Syllabus Syllabus Syllabus
2 M.E. Mechanical (Machine Design)  Syllabus Syllabus Syllabus
3 M.E. Mechanical (CRYOGENIC ENGG.)  Syllabus Syllabus Syllabus
4 M.E. Mechanical (I.C.Engine & Automobile) / Automobile Engg.(Branch code – 35)  Syllabus Syllabus Syllabus